Algemene voorwaarden en disclaimer

Met betrekking tot de algemene voorwaarden en disclaimer waarvan hier de inhoud wordt beschreven, geldt dat met eigenaar de eigenaar van de website wordt aangemerkt. Alle denkbare handelingen hebben betrekking op het gebruik van deze website en u wordt bezoeker of gebruiker genoemd. Voor de content op de website Krooncasino.cc geldt dat er sprake is van alle inhoud.

De onderstaande informatie heeft betrekking op deze website en als u deze pagina bekijkt en van de website gebruikmaakt, dan stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden en disclaimer. Wij hebben de inhoud van de website van Krooncasino.cc met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld. De eigenaar zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op het gebied van mogelijke onvolkomenheden of onjuistheden en evenmin voor eventuele gevolgen waar u als gebruiker de verantwoordelijkheid voor heeft.

De eigenaar is eveneens niet verantwoordelijk voor content op deze website die gekoppeld is aan websites waarnaar een verwijzing plaatsvindt, zoals naar Kroon Casino. Het is verboden om oneigenlijk gebruik van deze website te maken net als dat het niet is toegestaan om enige inhoud van deze website te delen met derden of op andere wijze te gebruiken. Inbreuk op intellectuele rechten is nadrukkelijk niet toegestaan. Voor het gebruik van inhoud van deze website dient toestemming te worden gevraagd. Dat dient schriftelijk te gebeuren en ook dient toestemming schriftelijk ontvangen te worden.

Internet kansspelen
Het valt onder uw eigen verantwoordelijkheid om deel te nemen aan kansspelen via internet. De Wet op de kansspelen schrijft voor dat alleen kansspelaanbieders casinospellen online mogen aanbieden op het moment dat zij daartoe over een licentie beschikken. Als u via de website Krooncasino.cc een andere website bezoekt, dan gelden voor die website andere algemene voorwaarden. Bezoekt u bijvoorbeeld via een link of banner Kroon Casino dan is er sprake van een buitenlandse website en vallen mogelijke gevolgen buiten de wetgeving die in Nederland van toepassing is.

Als u inwoner bent van Nederland en winst maakt met gokken, dan geldt dat er boven het grensbedrag van 449 euro kansspelbelasting betaald dient te worden. U bent zelf verantwoordelijk om hier aangifte over te doen bij de Belastingdienst. Het percentage ligt op 29 procent van de winst.

Als u op een website terecht komt die niet over een licentie beschikt om online kansspelen aan te bieden, dan kunnen er geen garanties voor de kwaliteit, toezicht, eerlijkheid en veiligheid worden verstrekt. Het is daarom altijd aan te bevelen om als bezoeker van de website een aantal gegevens te controleren, zoals de aanwezigheid van een licentie voor het mogen aanbieden van online casinospellen. Ook dienen er certificaten te zijn waarmee aangetoond wordt dat aan de voorwaarden voor veiligheid en betrouwbaarheid wordt voldaan. Doorgaans is er tevens een beleid aanwezig aangaande kansspelverslaving die spelers aanspoort om verantwoord te gokken. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor informatie die op websites van andere partijen staat vermeld.

Wet op kansspelen
De huidige Wet op de kansspelen bestaat al decennia lang en is in 1964 ingevoerd. Deze wet is nog niet aangepast aan de huidige tijd met online kansspelen, maar naar verwachting komt daar binnenkort verandering in. Bij de verwachte invoering van de Wet kansspelen op afstand komt er nadere regelgeving omtrent het verantwoord, eerlijk en veilig gokken voor spelers in Nederland. Tot op heden is de oude wet van toepassing en u valt dan ook onder deze regelgeving. Dat betekent dat u voor het online gokken altijd bent aangewezen op buitenlandse kansspelaanbieders. In Nederland is het namelijk nog niet toegestaan voor kansspelaanbieders om online casinospellen aan te bieden.

Er is sprake van handhaving op het gebied van de Wet op de kansspelen en de autoriteit die daarvoor verantwoordelijkheid draagt, is de Kansspelautoriteit. Het is dan ook niet de taak van Krooncasino.cc om toezicht te houden op kansspelaanbieders en wij dragen daar dan ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor. De Kansspelautoriteit heeft de bevoegdheid om actief op te treden als kansspelaanbieders de regels overtreden. Zo mogen buitenlandse casinowebsites de informatie bijvoorbeeld niet in de Nederlandse taal beschikbaar stellen en ook geen.nl domein gebruik om zich daarmee op spelers in Nederland te richten. Er kunnen bij overtredingen die geconstateerd worden, sancties opgelegd worden, zoals een boete. U kunt als speler zelf bedacht zijn op dergelijke websites.

Krooncasino.cc
Op Krooncasino.cc vindt u uitgebreide informatie over Kroon Casino met onder meer toelichtingen op casinospellen, algemene informatie en actueel nieuws. Wij hebben de informatie wel in de Nederlandse taal beschikbaar, zodat alle Nederlandstalige spelers zich hier uitgebreid kunnen laten informeren. Op de website wordt van advertenties en links gebruik gemaakt, waarbij cookies van toepassing kunnen zijn. U kunt via deze website Kroon Casino bezoeken en wij hebben geen enkele zeggenschap over de inhoud van websites waar wij naar linken. Het is dan ook aan te raden om als bezoeker van een andere website de betreffende algemene voorwaarden door te nemen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie die door andere partijen naar buiten wordt gebracht.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot directe of indirecte schade die ontstaan, kan door de informatie die wij verstrekken of partijen van derden verstrekken. Er wordt geen garantie gegeven dat alle inhoud op deze website actueel is of volkomen juist en volledig is. Uiteraard streven wij daar wel naar. Aan een bezoek aan deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Mocht u informatie vinden die niet geheel juist is of onvolledig, dan kunt u altijd contact opnemen met Krooncasino.cc.

Verantwoord spelen
Gokverslaving dient uiteraard voorkomen te worden en daarom raden wij altijd aan om u bewust te zijn van de handelingen. Verantwoord gokken in een online casino is belangrijk om zo te voorkomen dat er problemen ontstaan rondom het gokken. Het is van belang dat u met een budget speelt en geen geld gebruikt dat u voor andere zaken nodig heeft. U kunt met uzelf een limiet afspreken om maximaal uit te geven. Wij raden verder aan om de uitgaven aan het gokken bij te houden, zodat u het overzicht bewaard. Verder wordt ten zeerste afgeraden om onder invloed, bij vermoeidheid of bij een depressie te gaan gokken. Bent u ondanks de adviezen toch in de problemen gekomen met het gokken, zoek dan alsnog hulp. Het is namelijk nooit te laat om hulp van professionele instanties in te roepen bij gokverslaving of andere aan gokken gerelateerde problemen.