Disclaimer

Op deze website wordt informatie verstrekt over Kroon Casino. De informatie die wordt verstrekt heeft betrekking op het gokken in Kroon Casino en heeft als doel om bezoekers van deze website een zo breed mogelijke indruk te geven over het gokken in het genoemde online casino. Wij streven er niet naar om bezoekers van onze website aan te zetten tot gokken, maar bieden een uitgebreide informerende dienst, zodat gebruikers van de website een weloverwogen keuze kunnen maken.

Wij zijn zelf niet actief als aanbieder van online casinospellen. U kunt dan ook niet rechtstreeks op deze website gokken voor geld. Evenmin vormen wij een onderdeel van het online casino waarover wij informatie verstrekken en zijn daar ook niet bij betrokken. U bent altijd zelf verantwoordelijk bij het maken van een keuze om wel of niet te gaan gokken voor geld op kansspelen in het online casino.

Het deelnemen aan online kansspelen gebeurt dan ook geheel op basis van uw eigen verantwoordelijkheid en is op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content die verstrekt wordt op de website van Kroon Casino en aanvaarden dan ook op geen enkele manier aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen of schade die zou kunnen ontstaan als u het online casino bezoekt.

Uiteraard streven wij ernaar om de content die op deze website staat vermeld zo volledig mogelijk te laten zijn en zonder onjuistheden aan u beschikbaar te stellen. Alle inhoud is dan ook zorgvuldig tot stand gekomen. Kroon Casino kan echter informatie wijzigen of voorwaarden met betrekking tot promoties en acties veranderen. Het is dan ook zo dat er geen garantie kan worden gegeven voor wat betreft de actualiteit van de verstrekte informatie. Voordat u op basis van de informatie op deze website besluit om te gaan gokken in Kroon Casino raden wij u aan op de informatie op de website die u gaat bezoeken goed door te nemen. U bent dan wel verzekerd van de juiste informatie. Bij vragen kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice.

Het is altijd aan te raden om te gokken in een online casino die over een vergunning beschikt. Op de website van Kroon Casino staat vermeld dat er sprake is van een licentie. Wij kunnen in ieder geval op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk worden gesteld voor verschil in inzicht tussen u en het online casino. Dat is eveneens van toepassing op eventuele juridische consequenties, eventuele verliezen, eventuele schade of andere gevolgen.

De content op onze website heeft een informatief karakter. Bij het gebruik van strategieën geldt altijd dat er een mogelijkheid bestaat dat de winst wordt verhoogd, maar er is nooit een garantie op winst. Het gokken op online kansspelen gaat altijd gepaard met een risico, want er is nu eenmaal sprake van een kansspel. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies en evenmin voor de winst die u maakt. Indien er van interactieve elementen gebruik wordt gemaakt op deze website, dan behouden wij ons het recht voor om bijvoorbeeld reacties te bewerken of te verwijderen.

Iedereen is gebaat bij verantwoord gokken en dat is dan ook een aspect waar u rekening mee kunt houden. Het winnen van geld is een optie, maar verliezen hoort ook bij het gokken. Doe dat dan ook alleen met geld dat kan worden gemist en voorkom overmoedig te worden of een verlies terug te winnen als er geen geld meer is dat kan worden gemist. Op het gebied van online gokken, kampt ongeveer 1 procent van de spelers met verschijnselen van gokverslaving. Indien u tot deze groep behoort, dan raden wij aan om contact op te nemen met een hulpverlenende instantie en uw account bij het online casino stop te zetten.

Content op deze website
Zonder uitdrukkelijke toestemming van deze website is het niet toegestaan om inhoud of een deel van de inhoud te delen met anderen of over te nemen en te plaatsen op een andere website. Evenmin mag de content voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Wij brengen een tarief van 0,36 euro per woord in rekening indien u zonder toestemming informatie kopieert of reproduceert die van deze website afkomstig is. Het bedrag van 0,36 euro per woord is als economische waarde per woord door de rechter vastgesteld.