Privacyverklaring

Er worden via deze website gegevens verwerkt die privacygevoelig kunnen zijn. Dat betekent in dit concrete geval dat er sprake is van de verwerking van persoonsgegevens. Wij hechten een grote waarde aan een zorgvuldige omgang met privacygevoelige gegevens van onze bezoekers en deze worden dan ook een nauwkeurige manier beveiligd.

Met betrekking tot het gebruikmaken van persoonsgegevens wordt door ons de regels gevolgd, zoals deze zijn neergelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft als doel om u als bezoeker en gebruiker van deze website informatie te verstrekken over de manier waarop wij privacygevoelige informatie verzamelen en verwerken.

Persoonsgegevens gebruiken
Als u van een van onze diensten op deze website gebruikmaakt, worden er gegevens achtergelaten. Dat kunnen onder meer persoonsgegevens zijn. Wij voeren het beleid dat alleen persoonsgegevens worden bewaard en gebruikt die u heeft opgegeven of waarbij het duidelijk is dat bij opgave er duidelijkheid bestaat dat deze worden verwerkt. De privacyverklaring is van toepassing op particulieren en niet als bedrijven. Wij maken voornamelijk gebruik van persoonsgegeven, zoals NAW-gegevens en e-mailadressen.

U kunt via een nieuwsbrief op de hoogte blijven van de meest actuele informatie aangaande Kroon Casino, waarbij uw e-mailadres alleen op uw verzoek aan de lijst met abonnees wordt toegevoegd. Het is altijd mogelijk om u via de link in de nieuwsbrief weer af te melden. Bij het gebruikmaken van een contactformulier op de website of bij het verzenden van een e-mail die wij ontvangen, worden deze gegevens alleen bewaard voor zolang nodig is voor de beantwoording of afhandeling. Voor commerciële doeleinden kunnen wij via e-mail contact opnemen. Voor elke vorm van communicatie in uw richting geldt dat er een mogelijkheid wordt geboden om u af te melden. Er bestaat een mogelijkheid om locatiegegevens te verzamelen, maar als daar gebruik van wordt gemaakt, dan zal daar direct op het moment zelf toestemming voor worden gevraagd.

Registratie
Indien u zich voor een bepaalde dienst registreert op deze website, dan worden uw gebruikersnaam en persoonsgegevens door ons bewaard. Dat is voor u bij een volgend bezoek gemakkelijker, want u hoeft de gegevens dan niet steeds opnieuw in te voeren. De aan uw gebruikersnaam gekoppelde privacygevoelige gegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij daartoe een wettelijke verplichting geldt. Bij fraude of misbruik van deze website of een vermoeden daartoe kunnen wij de privacygevoelige gegevens aan de daarvoor bevoegde autoriteiten beschikbaar stellen. Uw e-mailadres en NAW-gegevens zijn nodig als u van de registratie gebruik wenst te maken.

Gegevensverstrekking
Op onze websites worden advertenties vertoond, maar daarbij is er geen sprake van het verzamelen van persoonsgegevens. Uw gegevens worden niet aan andere partijen verstrekt. Als u gebruikmaakt van een sociale media button op deze website, worden er door de beheerders van de betreffende social mediakanalen persoonsgegevens verzameld.

Beveiligingsmaatregelen
Er worden door ons op deze website beveiligingsmaatregelen genomen om daardoor te voorkomen dat er misbruik van persoonsgegevens kan worden gemaakt of dat daar op ongeautoriseerde wijze toegang tot kan worden verkregen. Er worden door ons statistieken bijgehouden, maar dat gebeurt op basis van anonimiteit.

De verklaring is niet van toepassing op de website van Kroon Casino of websites van andere partijen waaraan wij op basis van links zijn verbonden. Wij kunnen dan ook geen garantie geven ten aanzien van de behandeling en verwerking van persoonsgegevens door Kroon Casino. Dit online casino voert een eigen beleid op het gebied van privacy en u kunt op de betreffende website de privacyverklaring doornemen.

Wijzigingen
Wij behouden ons altijd het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Om te voorkomen dat u niet meer op de hoogte bent van de actuele inhoud van deze privacyverklaring raden wij u aan om bij een bezoek aan deze website regelmatig de privacyverklaring door te nemen, zodat u kunt nagaan of er ook wijzigen op van toepassing zijn. Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring dan kunt u altijd contact opnemen.

Kan ik pas vanaf mijn achttiende gokken in Kroon Casino?
Ja, het is alleen toegestaan voor spelers van 18 jaar en ouder om te gokken in Kroon Casino. Indien je jonger bent dan 18 jaar en toch een account hebt geopend, dan zal het spelersaccount op non-actief gesteld worden. Ook kunnen er stappen worden genomen in verband met frauduleus gedrag.

Wat is de reden dat ik persoonlijke gegevens moet verstrekken?
Er dienen voor het openen van een account in Kroon Casino altijd persoonlijke gegevens verstrekt te worden met het oog op de veiligheid. Als online casino geldt er een verplichting om over de persoonlijke gegevens van individuele spelers te beschikken. Zo kan ook gecontroleerd worden of gegevens niet misbruikt worden. Verder vormen de persoonlijke gegevens ook de mogelijkheid om na te gaan of je 18 jaar of ouder bent.

Worden mijn gegevens goed bewaard?
Al je persoonlijke gegevens worden goed bewaard door Kroon Casino en over de privacy hoeft niemand zich zorgen te maken. Gegevens worden niet doorverkocht aan andere partijen of zomaar aan derden verstrekt.

Moet ik een kopie van mijn creditcard geven?
Kroon Casino heeft niet alleen een kopie van beide kanten van de creditcard nodig als u geld wenst te storten met een creditcard, maar ook een kopie van het identiteitsbewijs. Dat is nodig om fraude met de creditcard te kunnen uitsluiten.

Worden mijn bankgegevens gecontroleerd?
Als je bijvoorbeeld een jackpot wint of een ander groot bedrag, dan controleert Kroon Casino de gegevens, zoals de bankgegevens en adres van de speler. Dat wordt gedaan vanaf bedragen van 2.300 of meer, waarvoor een verzoek tot uitbetaling is gedaan.

Moet ik cookies toestaan?
Kroon Casino maakt gebruik van cookies, zodat duidelijk onderscheiden wordt wie wel is ingelogd en wie niet is ingelogd.