Casino Fiches

Dat er met fiches wordt gespeeld aan de speeltafels van het fysieke casino is bij de meesten wel bekend, maar ook in het online casino spelen deze chips een belangrijke rol bij bepaalde casinospellen. Bijvoorbeeld bij roulette en blackjack. De fiches zijn geld waar en worden in verschillende kleuren met elk een andere waarde beschikbaar gesteld. De speler kan bepalen hoeveel geld er wordt ingezet en maakt aan de hand daarvan de keuze voor een fiche.

fiches

Historie
Fiches zijn natuurlijk in het verleden op een gegeven moment ontstaan en het is wel interessant om daar wat meer over te weten. De eerste casino’s die in Europa voet aan de grond kregen, maakten in het begin nog geen gebruik van fiches. De eerste keer dat er melding van werd gemaakt, voert terug naar het jaar 1880. De chips werden toen nog niet van plastic gemaakt, maar vervaardigd van klei. Het was vooral een praktische manier om mee te gokken, want het werk van de croupier werd er qua uitbetaling gemakkelijker op gemaakt.

Nadat de chips eenmaal de intrede heeft gemaakt, zijn deze inzetmiddelen nooit meer verdwenen uit het casino. Dat er bij roulette bijvoorbeeld gebruik van wordt gemaakt, is heel simpel, want spelers kunnen zo onderscheiden worden door de croupier. Er is nog een reden die ervoor zorgt dat het speelgeld behouden blijft, want het is anders als je echt geld op tafel legt dan een plastic muntje. De waarde lijkt minder hoog te worden ingeschat en de grens om te spelen, lijkt daarmee wat lager te komen liggen.

Plastic speelgeld
In feite is er gewoon sprake van plastic speelgeld in de vorm van een muntje dat een bepaalde kleur heeft of bijvoorbeeld met randjes is afgewerkt. Er wordt zowel in online casino’s als in fysieke casino’s gebruik van gemaakt. In een online casino is het plastic speelgeld realistisch nagemaakt en is het verkrijgbaar door het simpel omwisselen van geld. De waarde van de casinofiches krijgen dan dezelfde waarde als van het ingewisselde geld, waarbij er uiteraard wel tussen verschillende muntwaarden gekozen kan worden. Een fiche kan namelijk 1 euro waard zijn, maar ook 100 euro.

Holland Casino
In Holland Casino wordt bij verschillende speeltafels gebruik gemaakt van chips. Dat is onder meer het geval als je bijvoorbeeld roulette gaat spelen, maar ook bij blackjack wordt de inzet niet met geld, maar met fiches gedaan. Het wisselen van geld voor chips kan bij de croupier worden gedaan. Dat maak je kenbaar door gewoon het geld op tafel te leggen. De croupier geeft dan fiches in een specifieke kleur. Alle andere spelers aan tafel hebben ook speelfiches met een eigen kleur.